Blog tagged as Sensei

Judo, zoals in vorige columns reeds werd aangehaald, is meer dan een sport. De beoefening van het Judo is immers zowel een fysieke als een mentale onderneming die als hoger doel heeft om via de verbetering van de eigen persoon de maatschappij te verbeteren. Naast het verbeteren van de sportiev...

16.11.18 17:58:21 - Commentaar