Blog tagged as Respect

Respect is een belangrijk concept, zowel in het dagelijkse leven als in de sport. In het Judo hechten we extra veel belang aan respect aangezien het een sleutelelement voor een veilige judo-omgeving...
11.02.20 14:21:24 - Commentaar

Als ik mensen vertel over Judo en meer specifiek over kinderjudo dan fronst men af en toe wel eens de wenkbrouwen. Ik hoor dan vaak reacties in volgende zin: "Een gevechtstsport... dat is toch niet goed voor kinderen? Wat leer je hen dan?" Gelukkig zijn er heel wat positieven te vind...

16.11.18 18:16:50 - Commentaar